Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem

Kadra

mgr Karolina Woźniak

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

mgr Paulina Kocur

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Iwona Stolecka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel oddziału przedszkolnego, doradztwo zawodowe

mgr Anna Bednarska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, techniki, zajęć technicznych

mgr Emilia Łuczak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Monika Przybycień

Funkcja: Wychowawca, Logopeda, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

mgr Justyna Łazarska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel nauczyciel oddziału przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Biernacka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Agnieszka Cichorek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego, przyrody, wychowania do życia w rodzinie

mgr Tomasz Ślęzak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii, informatyki, zajęć informatycznych

mgr Anna Sochacka

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego, plastyki

mgr Żanna Grigorieva

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciela języka angielskiego

mgr Paweł Mroczkowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Grażyna Nicpoń

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, główny opiekun świetlicy

mgr Malwina Jędrzejczyk

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, główny opiekun świetlicy

mgr Longina Żurawska - Piech

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel matematyki, przyrody

mgr Agnieszka Nowicka

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel przyrody, chemii, biologii

mgr Krzysztof Dembski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie

mgr Aleksandra Ziener

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel biologii, chemii

mgr Robert Stankowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel fizyki, zajęć informatycznych

mgr Ewelina Dąbrowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel muzyki i zajęć muzycznych

mgr Marta Konarska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania do życia w rodzinie

mgr Przemysław Okarma

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Estera Przybylska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Marlena Put

Funkcja: Psycholog, Wychowawca

psycholog

mgr Anna Korkus

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

nauczyciel bibliotekarz