Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem

Kadra

mgr Agnieszka Cichorek

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

nauczyciel języka polskiego

mgr Paulina Kocur

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Iwona Stolecka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Anna Bednarska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Emilia Łuczak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Monika Przybycień

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

mgr Anna Biernacka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Tomasz Ślęzak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii

mgr Karolina Woźniak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca, Bibliotekarz

nauczyciel języka polskiego, zajęć komputerowych, bibliotekarz

mgr Anna Sochacka

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego, plastyki

mgr Paweł Mroczkowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Grażyna Nicpoń

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel historii i historii i społeczeństwa, opiekun świetlicy

mgr Longina Żurawska - Piech

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel matematyki i przyrody

mgr Agnieszka Nowicka

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel przyrody, chemii, biologii

mgr Krzysztof Dembski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel geografii

mgr Robert Stankowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel fizyki

mgr Ewelina Dąbrowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel muzyki i zajęć muzycznych

mgr Izabela Matura

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel techniki i zajęć technicznych

mgr Przemysław Okarma

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Marlena Put

Funkcja: Psycholog, Wychowawca

psycholog