Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem

Kadra

mgr Karolina Woźniak

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

mgr Paulina Kocur

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Iwona Stolecka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel oddziału przedszkolnego, doradztwo zawodowe

mgr Anna Bednarska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, techniki, zajęć technicznych

mgr Emilia Łuczak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Monika Przybycień

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

mgr Justyna Łazarska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel nauczyciel oddziału przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Biernacka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Agnieszka Cichorek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego, przyrody, wychowania do życia w rodzinie

mgr Tomasz Ślęzak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii, informatyki, zajęć informatycznych

mgr Anna Sochacka

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego, plastyki

mgr Żanna Grigorieva

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciela języka angielskiego

mgr Grażyna Nicpoń

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, główny opiekun świetlicy

mgr Longina Żurawska - Piech

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel matematyki, przyrody

mgr Agnieszka Nowicka

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel przyrody, chemii, biologii

mgr Krzysztof Dembski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie

mgr Aleksandra Ziener

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel biologii, chemii

mgr Robert Stankowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel fizyki, zajęć informatycznych

mgr Marta Konarska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania do życia w rodzinie

mgr Przemysław Okarma

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Marlena Put

Funkcja: Wychowawca, Psycholog

psycholog

mgr Anna Korkus

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

nauczyciel bibliotekarz