Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem
http://spszczodre.pl

04 września 2019 18:43 | Aktualności

Leczenie stomatologiczne

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2019 r. zmiany do art.10 ust.1 ustawy z dnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( DZ. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) nakładającej na organ prowadzący  przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek, o których mowa w art.2 pkt 7, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych  Wójt Gminy Długołęka przekazuje podmiotową informację - załącznik.

Załączniki:

ogłoszenie Wójta [581.5 KB]