Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem

Aktualności

06 września 2018 20:31 | Aktualności

Grupowe ubezpieczenie NNW

Szanowni Rodzice,

Na Rok Szkolny 2018/2019 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę na grupowe ubezpieczenie NNW uczniów w Compensa TU SA.
Wybrany został wariant ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia 32.000 zł na Trwały Uszczerbek na Zdrowiu za składkę 55 zł od dziecka.
W załączeniu:
1. Compensa - Szczodre - oferta grupowego ubezpieczenia dzieci od NNW
2. Compensa - OWU NNW Szkolne wraz z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych - OWU rozdane będą Rodzicom na pierwszych wywiadówkach we wrześniu 2018. OWU NNW Szkolne III 184 będą również znajdować się w sekretariacie szkoły.
3. Compensa - Karta informacyjna - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - karty wraz z kartonikami,na których będzie informacja jak zgłosić szkodę z grupowej umowy ubezpieczenia NNW uczniów rozdane będą  Rodzicom na pierwszych wywiadówkach we wrześniu 2018. 
4. Tabela Uszczerbków na Zdrowiu w wyniku NW
5. Aneks 1 do Tabeli Uszczerbków
6. Oświadczenia indywidualne o otrzymaniu OWU oraz zapoznaniu się z treścią dokumentu "Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych do podpisania obligatoryjnie przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, który ubezpiecza swoje dziecko w ramach grupowej umowy ubezpieczenia NNW uczniów. Podpis na oświadczeniach zbierany będzie na pierwszych wywiadówkach we wrześniu 2018. Rodzic, który nie podpisze oświadczenia na wywiadówce, a będzie chciał Ubezpieczyć swoje dziecko, proszony jest o wypełnienie załączonego oświadczenia i dostarczenie go do sekretariatu szkoły.

Przeczytano: 249 razy. Wydrukuj|Do góry