Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem

Aktualności

23 września 2019 13:08 | Aktualności

Ubezpieczenie grupowe

Na Rok Szkolny 2019/2020 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę na grupowe ubezpieczenie NNW uczniów w Compensa TU SA.
Do wyboru proponujemy Państwu jeden Wariant ubezpieczenia ze składką 55 zł za sumę ubezpieczenia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu 32.000 zł.
 
W załączeniu:
1. Compensa - SP Szczodre - oferta grupowego ubezpieczenia dzieci od NNW
2. Compensa - OWU NNW Szkolne wraz z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych - OWU rozdane będą Rodzicom na pierwszych
wywiadówkach we wrześniu 2019. OWU NNW Szkolne IV 184 będą również znajdować się w sekretariacie szkoły.
3. Compensa - Karta informacyjna - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
4. Oświadczenia indywidualne o otrzymaniu OWU oraz zapoznaniu się z treścią dokumentu "Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych do
podpisania obligatoryjnie przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, który ubezpiecza swoje dziecko w ramach grupowej umowy ubezpieczenia NNW uczniów.

Przeczytano: 143 razy. Wydrukuj|Do góry