Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem

Archiwum 2017/2018

18 maja 2018 22:00 | Archiwum 2017/2018

Podsumowanie obchodów Jubileuszu 70 lat istnienia naszej szkoły

Nasza szkoła 15 maja 2018 r. obchodziła podwójny jubileusz. Świętowała 70 lat istnienia oraz 6. rocznicę nadania jej imienia. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele organu prowadzącego, pani Iwona Agnieszka Łebek – Wójt Gminy Długołęka oraz organu pełniącego nadzór pedagogiczny – pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół i innych placówek oświatowych z terenu gminy Długołęka, emerytowani i byli dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły, poczty sztandarowe wszystkich szkół z gminy Długołęka oraz poczet sztandarowy OSP Szczodre, rodzice oraz Ci, którzy wraz z nami pragnęli przeżyć ten wyjątkowy moment. Uroczystość rozpoczęła się w sali gimnastycznej mszą św. sprawowaną przez ks. Zbigniewa Poźniaka proboszcza parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Domaszczynie oraz ks. Łukasza Piłata prefekta Metropolitalnego Wyższego Seminarium we Wrocławiu, absolwenta szkoły w roku szkolnym 1996/1997. Następnie się Gala Rozdania Niezapominajek. Uczniowie zaprezentowali swoje uzdolnienia taneczne, muzyczne i teatralne, wywołując uśmiech na twarzy oraz łzę wzruszenia. Kulminacyjnym punktem programu było wręczenie Statuetek. Zostały przyznane:

 Pani Iwonie Agnieszce Łebek – Wójtowi Gminy Długołęka – za zaangażowanie w rozwój edukacji w Gminie Długołęka, za pozytywną odpowiedź na każdą naszą prośbę, w której centrum stoi dobro naszej szkoły i dobro ucznia;
 Panu Zbigniewowi Czubakowi – pomysłodawcy nadania szkole imienia Niezapominajki za kreatywność i przekonanie o słuszności wyboru tego patrona;
 Pani Bożenie Misztal – za najdłuższy staż pracy pedagogicznej w naszej szkole
 Panu Józefowi Reczce- Najstarszemu Absolwentowi placówki;
 Pani Joannie Kowalskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców – za zaangażowanie w codzienne życie szkoły, za pomoc przy organizacji wszystkich imprez szkolnych, pozyskiwanie funduszy na rzecz dzieci, za pomoc w kształtowaniu właściwych postaw moralnych, za życzliwość w trudnych chwilach i dobre słowo na co dzień;
 Panu Józefowi Jaroszowi – prezesowi OSP Szczodre – za troskę o bezpieczeństwo dzieci podczas imprez sportowych, za współorganizowanie uroczystości dla społeczności lokalnej, za wsparcie w szerzeniu wiedzy z zakresu PPOŻ i udzielania pierwszej pomocy, za życzliwość w codziennym życiu szkoły.

Ostatnią „Niezapominajkę” odebrała dyrektor placówki, pani Agnieszka Cichorek, która w swoim przemówieniu podkreśliła niezmienną od 70 lat misję szkoły utrwaloną w słowach hymnu:


„Kochać i szanować, to co w życiu ważne
pielęgnować przyjaźń, dzielić się radością
celem wszelka pomoc, pomysły odważne
tylko, gdy będziemy kierować się miłością!

Ref:
Ocalmy więc piękno od zapomnienia
budujmy mosty ludzkiej przyjaźni
wciąż mamy tyle, tyle do zrobienia
z niezapominajki kwiatem w wyobraźni!...”

Po gali uroczystym orszakiem wszyscy obecni przeszli pod budynek szkoły, gdzie nastąpiło wkopanie pamiątkowej Kapsuły Czasu. Następnie goście zwiedzali budynek szkoły. W jednej z sal przygotowano wystawę z ekspozycją kronik szkolnych, zdjęciami dokumentującymi historię szkoły, wspomnieniami jednego z byłych dyrektorów, pamiątkami szkolnymi przekazanymi przez rodziców, babcie i dziadków obecnych wychowanków placówki. By ten dzień na stałe zapisał się w pamięci uczniów, przygotowano dla nich liczne atrakcje: salę kinową „W starym kinie”, gdzie dzieci mogły oglądać bajki z czasów dzieciństwa rodziców i dziadków, dmuchany zamek, zajęcia warsztatowe „Dla Dzieci Ciekawych Świata”. Dodatkowo Rada Rodziców zapewniła ucztę dla ciała w postaci lodów i waty cukrowej dla dzieci. Ponadto zaproszeni goście mogli delektować się słodkimi smakołykami przygotowanymi przez rodziców uczniów. I jak na prawdziwy jubileusz przystało, nie mogło zabraknąć tortu ufundowanego również przez Radę Rodziców.

Przeczytano: 264 razy. Wydrukuj|Do góry