Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

28 września 2017 14:55 | Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

Dodatkowe nie wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017-2018

Dyrektor szkoły informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017-2018 są: 30 kwietnia 2018 2 maja 2018 4 maja 2018 1 czerwca 2018

czytaj więcej »