Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

28 września 2017 14:55 | Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

Dodatkowe nie wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018-2019

Dyrektor szkoły informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 są: 2 listopada 2018 15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019 17 kwietnia 2019 2 maja 2019

czytaj więcej »