Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem

REKRUTACJA 2018/2019

28 maja 2018 09:52 | REKRUTACJA 2018/2019

List MEN do Rodziców z 18 maja 2018

Wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali...

czytaj więcej »

26 lutego 2018 09:12 | REKRUTACJA 2018/2019

Zaproszenie Dyrektora szkoły na spotkanie rekrutacyjne

Szanowni Państwo. Zbliża się okres rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej. W roku szkolnym 2018/2019 obowiązkiem wychowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2012 roku . Rodzice dzieci urodzonych w 2013 roku mogą także starać się o przyjęcie do oddziału...

czytaj więcej »

06 lutego 2018 09:15 | REKRUTACJA 2018/2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Długołęka

Na podstawie art. 131 ust. 2, 4 i 6, art. 133 ust. 2 i 3 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Wójt Gminy Długołęka podaje do publicznej wiadomości: kryteria (ustawowe) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego...

czytaj więcej »

20 marca 2017 07:21 | REKRUTACJA 2018/2019

Wniosek o zgłoszenie dla dzieci spoza obwodu szkoły

Wniosek o zgłoszenie dla dzieci spoza obwodu szkoły znajduje się w załączniku.

czytaj więcej »

20 marca 2017 07:20 | REKRUTACJA 2018/2019

Wniosek o zgłoszenie dla dzieci z obwodu szkoły

Wniosek o zgłoszenie dla dzieci z obwodu szkoły znajduje się w załączniku.

czytaj więcej »

20 marca 2017 07:15 | REKRUTACJA 2018/2019

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego znajduje się w załączniku.

czytaj więcej »