Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem

REKRUTACJA 2019/2020

07 lutego 2019 09:12 | REKRUTACJA 2019/2020

Zaproszenie Dyrektora szkoły na spotkanie rekrutacyjne

Szanowni Państwo! Zbliża się okres rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej. W roku szkolnym 2019/2020 obowiązkiem wychowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2013 roku. Do oddziału przedszkolnego zapraszamy również dzieci młodsze. Do klasy pierwszej...

czytaj więcej »

05 lutego 2019 09:15 | REKRUTACJA 2019/2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Długołęka

Na podstawie art. 131 ust. 2, 4 i 6, art. 133 ust. 2 i 3 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Wójt Gminy Długołęka podaje do publicznej wiadomości: kryteria (ustawowe) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego...

czytaj więcej »

04 lutego 2019 07:21 | REKRUTACJA 2019/2020

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły znajduje się w załączniku.

czytaj więcej »

04 lutego 2019 07:20 | REKRUTACJA 2019/2020

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej z obwodu szkoły znajduje się w załączniku.

czytaj więcej »

04 lutego 2019 07:15 | REKRUTACJA 2019/2020

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego znajduje się w załączniku.

czytaj więcej »

04 lutego 2019 07:03 | REKRUTACJA 2019/2020

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem znajduje się w załączniku.

czytaj więcej »