Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem

REKRUTACJA 2020/2021

10 marca 2020 14:38 | REKRUTACJA 2020/2021

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem znajduje się w załączniku.

czytaj więcej »

10 marca 2020 14:37 | REKRUTACJA 2020/2021

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego znajduje się w załączniku.

czytaj więcej »

10 marca 2020 14:21 | REKRUTACJA 2020/2021

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły znajduje się w załączniku.

czytaj więcej »

10 marca 2020 14:20 | REKRUTACJA 2020/2021

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej z obwodu szkoły znajduje się w załączniku.

czytaj więcej »

04 lutego 2020 10:29 | REKRUTACJA 2020/2021

Określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

UCHWAŁA NR XXV/302/17 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

czytaj więcej »

04 lutego 2020 09:15 | REKRUTACJA 2020/2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Długołęka

Na podstawie art. 131 ust. 2, 4 i 6, art. 133 ust. 2 i 3 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Wójt Gminy Długołęka podaje do publicznej wiadomości: kryteria (ustawowe) na p

czytaj więcej »